Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Sociology, cultural studies, history of everyday life

(Collection material is shown of user sevost)

Культурология.

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 40,00 hrn.

Order

Драч Г. . Культурология. . 2004

Description: Учебное пособие для студентов вузов. Ростов на Дону Феникс 2004г. 570с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат.

Культурологія.

Price 45,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 45,00 hrn.

Order

Власенко О.І., Зайончковский Ю.В. . Культурологія.. 2007

Description: Навч. посібник. Харків Парус 2007г. 456с Палiтурка / переплет: Твердый , Обычный формат. На базі великого фактичного матеріалу розкриваються особливості світової та української культури, починаючи з найдавніших часів до сьогодення. Текст книги складено з урахуванням новітніх досягнень культурологічної науки. Чітка структура посібника дозволяє легко знайти відповідну тему або проблематику, що цікавить читача..

Культурологія

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 50,00 hrn.

Order

Подольська Є. А., Лихвар В. Д.. Культурологія . 2003

Description: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Х.: Вид: во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. — 248 с. Навчальний посібник містить тематичний план курсу, загальний вик: лад основних теоретичних положень і концепцій культурології. Розгляда: ються питання природи і сутності культури, її інформаційно: семіотичне розуміння, властивості культурних форм, історичні типи соціокультурних світів та окремі види культурних сценаріїв діяльності. Він надасть суттєву допомогу студентам у вихідних орієнтаціях для вивчення багатогранних духовних напрямків і процесів, для усвідомлення істинного значення культури в житті людини і суспільства. До навчального посібника включені матеріали для самостійної роботи, проблемно: пошукові питання для дискусій, теми рефератів, питання до заліку, словник основних культурологічних термінів та список літератури.

 Памяти текущего мгновения:

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 50,00 hrn.

Order

Туровская М. И.. Памяти текущего мгновения:. 1987

Description: Очерки, портреты, заметки.— М.: Советский писатель, 1987.— 368 с. В книге М. Туровской собраны статьи 70—80-х годов об актуальных явлениях в современной культуре, возникающих на пересечении искусства и времени. Здесь соседствуют классика и современность — русская и зарубежная, имена Чехова и Шекспира рядом с именами А. Володина, А. Вампилова, Л. Петрушевской, Высоцким и Ульяновым, Висконти рядом с Тарковским.

Культурологія: українська та зарубіжна культура.

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 100,00 hrn.

Order

Закович М.М. та інші . Культурологія: українська та зарубіжна культура.. 2004

Description: Навчальний посібник. 2-ге видання, стереотипне. К. Знання 2004г. 567 с. Палiтурка / переплет: Твердый, Слегка увеличенный формат.

Культурология: Учеб. пособие

Price 65,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 65,00 hrn.

Order

Власенко О. И., Зайончковский Ю. В.. Культурология: Учеб. пособие . 2006

Description: Авторы-составители – X.: Парус, 2006. – 512 с.